NAF Reiseplanlegger

Skedsmo bygdemuseum Huseby

Vis steder i nærheten

Skedsmo bygdemuseum Huseby holder til på en prestegård med røtter til 1021.

I dag består den gamle prestegården på Huseby av seks fredete bygninger, alle fra 1700- eller 1800-tallet: Hovedbygningen, stabburet og grisehuset, som er originale deler av gården, drengestua, smia og sagmesterboligen som er blitt flyttet til tomta. Museet viser både embetsmanns-, bonde- og arbeidermiljø fra 1800- og 1900-tallet.

Huseby gård har antagelig eksistert siden tidlig vikingtid, og det er antatt at det var her Skedsmos høvding hadde sitt sete. Da Olav den hellige møtte bøndene på Romerike til kamp ved Nitelva i 1021, «ble de fort brent på, de skvatt unna med én gang og fikk bank til de bedret seg, for de måtte ta kristendommen», som det står i Olav den helliges saga av Snorre Sturlason. Eieren av gården ble pålagt å stille den til disposisjon som prestebolig. Siden var gården prestebolig helt fram til 1883, da det ble bygget ny prestegård nærmere kirken.

Skedsmo Bygdemuseum ble grunnlagt i 1937, med drengestua som utstillingsbygning. I mange år var det lite aktivitet her, til museets nyåpning i 2003, sterkt framdrevet av den frivillige organisasjonen Huseby Gårds Venner. I dag er hovedbygningen avdeling for de fleste utstillingene, med årlig sesongutstilling i det gamle grisehuset og mindre utstillinger i drengestua og sagmesterboligen.

Kontaktinformasjon

Adresse Husebyveien 9, 2020 Skedsmokorset
Geokoordinat (WGS 84) 60.0009891, 11.0347297000001