NAF Reiseplanlegger

Søgne gamle prestegård

På Søgne gamle prestegård er det utstilling av det første kjente mennesket i Norge.

Den gamle prestegårdsbygningen er nå kultursenter med blant annet kunstutstillinger. «Soloppgang – de første menneskene på Agder» er en ny steinalder-utstilling her. Hovedattraksjonen er deler av skjelettet av Sol, kvinnen som ble funnet i Hummervika i Søgne i 1994. Hun regnes i dag som det første kjente mennesket på norsk jord. Sol er fra eldre steinalder, det vil si fra perioden 9500-3800 før Kristus.

Peder Bjørnson var prest i Søgne. Her viet han Bjørnstjerne til Karoline Reimers 11.9.1858. Ved prestegården står en byste av Bjørnstjerne Bjørnson, som skrev «Faderen» og gjorde ferdig «En glad Gut» her. På tunet finnes også runestein fra 1100-tallet med innskriften: «Eivind reiste denne stein etter Gunnhvat, sin sønn.»

Kontaktinformasjon

Adresse Søgnetunet 11, 4640 Søgne
Geokoordinat (WGS 84) 58.0908283, 7.83957759999998