NAF Reiseplanlegger

Rendalen østfjell

Foto: Per Roger Lauritzen

Vis steder i nærheten

Et av Rendal kommunes mer brukte friluftsområder er Rendalen Østfjell.

I Rendalen Østfjell finner man Sølen landskapsvernområde med Sølenmassivet som er et mye brukt turområde på ski og til fots. Her ligger også Sølensjøen med Sølna som er et padleeldorado med godt sik og harrfiske. Den sagnomsuste Mistra renner igjennom området med et meget godt ørretfiske. Området er leveområde for rensstammen Rendalsren og man finner mange bevis på gammel fangstkultur i form av fangstgroper og buestillinger. Det drives mye jakt og fiske i hele området. Det kjøres også opp skiløyper til glede for fastboende og tilreisende. Fiskevollen med sin karakteristiske bygningsmasse og tradisjon for sikfiske ligger ved Sølensjøen. I tillegg har man mange hytter og setre. Innfartssteder er Nordre Fjellveien (bomvei med betaling), Søndre Sølendalsveien (bomvei med betaling), Grøndalen hyttefelt. Vinterparkering ved Veslesetra (Søndre Sølendalsvei) og ved Søvollen (Nordre Fjellveien). Fra Engerdal kommer man til området fra Sølenstua

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 61.9634608, 11.5376284