NAF Reiseplanlegger

Noatun

På tunet finner man våningshus, driftsbygning, stabbur og badstue. Hans Thomas Lange Schaanning, en kjent norsk ornitolog, konservator og pioner og bygde gården Noatun. I nærheten ligger også gården Nesheim. Begge gårdene har hustufter og rike funn fra steinalderen, 2500-4500 gamle, utgravninger 1958-61, funnene er nå i Tromsø Museum.

Kontaktinformasjon

Adresse Øvre Pasvik, 9925 Svanvik
Geokoordinat (WGS 84) 69.2127735, 29.1514697