NAF Reiseplanlegger

Noatun

Noatun er en nyrydningsgård fra begynnelsen av 1900-tallet. Gården ligger på et nes på elvebredden.

På tunet finner man våningshus, driftsbygning, stabbur og badstue. Hans Thomas Lange Schaanning, en kjent norsk ornitolog, konservator og pioner og bygde gården Noatun. I nærheten ligger også gården Nesheim. Begge gårdene har hustufter og rike funn fra steinalderen, 2500-4500 gamle, utgravninger 1958-61, funnene er nå i Tromsø Museum.

Kontaktinformasjon

Adresse Øvre Pasvik, 9925 Svanvik
Geokoordinat (WGS 84) 69.2127735, 29.1514697