NAF Reiseplanlegger

Komagvær

Foto: Per Roger Lauritzen

Vis steder i nærheten

I Komagvær ved Komagelva er det rester etter svære tyske befestninger fra siste krig.

I Komagdalen ble noen av de første motstandsstyrkene i landet organisert under okkupasjonen. Norske og russiske partisaner kom i kamp med tyskerne i Kirojenke, 1 mil fra Komagvær, høsten 1941. Øverst i Komagdalen er det et frodig arktisk planteliv, inne i Varangerhalvøya nasjonalpark, som her har grensen mindre enn en kilometer fra E75. Store fangstanlegg for villrein i fjellet. Komagelva er en god lakseelv. Opp Komagdalen er det god adkomst til Varangerhalvøya Nasjonalpark og Skipskjølen (633 moh) som er parkens høyeste punkt. Det er ingen merkede ruter i området, og stiene langs elvene blir mindre tydelige jo lengre inn i parken du kommer.

Kontaktinformasjon

Adresse 9960 Kiberg
Geokoordinat (WGS 84) 70.2465375, 30.5398614000001