NAF Reiseplanlegger

Kjosen rassikring

Foto: Per Roger Lauritzen

Vis steder i nærheten

Ved Kjosen langs FV91 er det en imponerende skredoverbygning.

Kjosen ligger innerst i fjordarmen av samme navn. Her ble det i 2005 åpnet en todelt skredoverbygning i Stor-Urda. Den største overbygning er 320 m, den minste er 160 m lang. 

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 69.5873001, 20.1258353000001