NAF Reiseplanlegger

Hommelvik

Vis steder i nærheten

Hommelvik er senter i en kommune som er som en forstad til Trondheim å regne.

Malvik er også en kommune de fleste kjører gjennom, der den ligger mellom Trondheim og flyplassen på Værnes, med både E6 og Nordlandsbanen langs fjorden. Brorparten av de yrkesaktive er pendlere, og innpå to tredeler av den yrkesaktive befolkningen jobber i Trondheim. De fleste bor ved kysten, der kommunens industri også ligger – blant annet med oljehavn og utskipingshavn for Meraker smelteverk i Muruvik. Innover i landet, der FV963 mot Selbu går, dominerer jordbruket.
Foruten Johan Nygaardsvold Museum, har Malvik kommune to museer som begge er åpne via kommunens kulturkontor. Fjølstadtrøa husmannsplass fra tidlig 1900-tall er riktignok åpen søndager i sommerhalvåret. Jakobsli Museum, en bevart arbeiderbolig med lukket tun og skolestue, er derimot åpent bare etter avtale.

Kontaktinformasjon

Adresse 7550 Hommelvik
Geokoordinat (WGS 84) 63.4112486, 10.7924837