NAF Reiseplanlegger

Gravfeltet på Dragseidet

Vis steder i nærheten

Gravfeltet på Dragseidet er en av Norges største samlinger av bautasteiner og gravhauger fra jernalderen.

Gravfeltet er fra 500 f.Kr. – 1000 e.Kr og har opprinnelige bestått av minst 60 gravanlegg. Minst 20 av disse er senere blitt fjernet som en følge av dyrking, grusuttak og lignende, men fremdeles er størsteparten av denne gravplassen bevart. Her har vi runde hauger, langhauger og steinsettinger – og ikke mindre enn 18 bautasteiner, trolig den største samling baustasteiner på forhistorisk gravplass i Norge. Stedet er også et drageid, et sted der folk fra gammelt av trakk båtene over land mellom Skråfjorden og Åfjorden. Dragseid gravfelt er utpekt til Åfjord kommunes tusenårssted.  Det er satt opp en informasjonstavle om gravfeltet, åfjordsbåten og klippfiskarbeidet. Det er tilrettelagt rasteplass og parkering.

Kontaktinformasjon

Adresse 7170 Åfjord
Geokoordinat (WGS 84) 63.950577, 10.1009581000001