NAF Reiseplanlegger

Gamle Lærdalsøyri

Foto: Per Roger Lauritzen

Vis steder i nærheten

Lærdalsøyri er en vakker vernet trehusbebyggelse med 161 bygninger.

Området har fått mange bygningsvernpriser og har mange små hyggelige forretninger, galleri, kafé og utescene. Tele- og postmuseum i den gamle telegrafbygningen. Seks bygninger er fredet, inkludert sjøboden Per Lems loft. G.L. er arkitekturhistorisk interessant pga. ett gateløp: Øyragata, som tydelig viser utviklingen fra tradisjonell byggeskikk i verneområdet, via sveitser- og jugendstil til klassisisme og funksjonalisme.

18. januar 2014 startet en brann i et bolighus i Kyrkjeteigen. Grunnet sterk vind spredte brannen seg raskt og utviklet seg til en bybrann der ca. 40 bygninger, derav 17 bolighus og fire bygninger i Gamle Lærdalsøyri ble flammenes rov. Ingen menneskeliv gikk tapt. Blant husene på Gamle Lærdalsøyri som gikk tapt var Synneva Eiris hus, et toetasjes fredet bolighus fra 1830-årene i empirestil. Huset er benyttet som bolig, bakeri og pensjonat – og var en institusjon i Lærdal, som hadde stått nesten uendret i 180 år.

Kontaktinformasjon

Adresse 6887 Lærdal
Geokoordinat (WGS 84) 61.0971145, 7.4947459