NAF Reiseplanlegger

Forsand

Foto: Per Roger Lauritzen

Forsand er kommunesenter i en av Rogalands mest grisgrendte kommuner.

Tettstedet Forsand ligger på sørsiden av Lysefjordens munning, tvers av Oanes. Fra gammelt av har stedet vært et trafikknutepunkt, med Lysefjorden østover og Høgsfjorden sørover. Forsand er den sørligste Ryfylke- kommunen og er Rogalands tredje største kommune i areal, men en av de minste i folketall. I nordøst grenser kommunen til begge Agder-fylkene i nordøst. Jordbruket domineres av husdyrhold, der Lyseheiene er viktig beiteområde for sau også fra nabofylkene. 

Kontaktinformasjon

Adresse 4110 Forsand
Geokoordinat (WGS 84) 58.9010283, 6.10647100000006