NAF Reiseplanlegger

Fokstumyra

Fokstumyra er et eldorado for fugleinteresserte.

Fokstumyra ble fredet i 1923 og har status som naturreservat fra 1969, utvidet til 18,2 km2 i 2002. Kjent for sitt rike fugleliv, særlig vade- og svømmefugler. Mange sjeldne planter. I tiden 1.5.–1.8. er all ferdsel i området forbudt, unntatt på merket sti. Fra stien vil man kunne se trane, brushane, svømmesnipe, blåstrupe, myrhauk, lappspurv, bjørkefink og gulerle Informasjon om Fokstumyra finner du på Fokstugu Fjellstue. I nord rager Snøhetta 2286 m, Norges høyeste topp utenom Jotunheimen, første kjente bestigning er overbergamtassessor Jens Esmark, visstnok 1798. Den gamle veibrua ved Fokstugu er fra 1817.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 62.1158201, 9.29280040000003