NAF Reiseplanlegger

Flatøy Fyrstasjon

Vis steder i nærheten

Flatøy Fyrstasjon ble opprettet i 1882. Fyret ble nedlagt i 1966.

Flatøy fyrstasjon ligger på Flatøya utenfor Steigen. Fyrbygningen er bygd i betong med et høyt, slankt, åttekantet tårn plassert inntil den ene langveggen. Tårnet er det eneste i landet i sitt slag, og fyrbygningen er i dette distriktet sjelden med hensyn til materialbruk. På fyrstasjonen ligger maskinhus og uthus som danner et tun sammen med fyrbygningen, samt landingsplass og en ruin etter et naust. Stasjonen har rimelig gode landingsforhold. Fyroptikken er fjernet. Flatøy Fyrstasjon ligger i et frodig og småkupert kulturlandskap med den mektige Lofotveggen som bakgrunn. Fyrstasjonen har miljøskapende verdi og fyrhistorisk interesse ved sin sjeldenhet og er fredet av Riksantikvaren. Venner av Flatøy fyr» tilbyr overnatting, omvisning og ulike arrangementer på fyret.

Kontaktinformasjon

Adresse Store Flatøya
Geokoordinat (WGS 84) 67.9202486, 14.7682161