NAF Reiseplanlegger

Egge museum

Foto: Per Roger Lauritzen

Vis steder i nærheten

Egge museum er et stort og mangslungent museum med røtter tilbake til 1920-tallet.

Museet er et natur- og kulturhistorisk museum og en del av Stiklestadmuseene. Det ble stiftet i 1994 som en videreføring av Steinkjer museum.

Museet disponerer et 860 dekar stort område på Egge hvor det blant annet er et stort friluftsmuseum som består av 13 bygninger. Området ligger på tuftene etter en gammel husmannsplass. De første husene var på plass i 1985 og 7 år senere var gårdstunet komplett med våningshus (stulån), låve og stabbur, mastu og stall/fjøs. I tillegg ble de fleste småhusene fra det gamle museumsområdet på Nordsihaugen (smie, badstue, tørkehus) flyttet til Eggemarka i 1987. Her er også satt opp ei skogstue, og husmannsplassen Talestua fra Vellamelen. Disse var på plass i 1995. Egge Museums friluftsmuseum har siden 1997 vært godkjent 4H-gård.

Eggeområdet har historisk tyngde ved at det finnes et utall fornminner her. Området har også en karakteristisk vegetasjon og et parkanlegg med hage og skogbruksarboret. Området består av gravfeltet Ølvisheim, Vårtunhagen, Fylkesmannsgården, midtre gravfelt, Egge kirke, Eggetunet (med amfi), vestre gravfelt, pinetium, friluftsavdelingen, lokaler for landbruksavdelingne og kulturminneverksted, Eggemarka og Østbyfossen.

Siden 1980-tallet har museet sammen med næringens organisasjoner bygget opp en landbruksteknisk avdeling. Landbruksavdelingen omfatter den faste utstilling ”Fra hamskifte til hamskifte - tre trinn i utviklinga av jordbruket i nyere tid.” Museet har også eget kulturminneverksted.

I tillegg har museet magasin og utstillingsavdeling i Fylkesmannsgården med blant annet en fast utstilling om Apoteket Nordstjernen.

Kontaktinformasjon

Adresse Eggevegen 40, 7725 Steinkjer
Geokoordinat (WGS 84) 64.0221292, 11.4653921