NAF Reiseplanlegger

Egge kirke

Foto: Per Roger Lauritzen

Dagens Egge kirke ble bygd i 1870, og er kirke nummer fire på Egge.

Nåværende kirke på Egge er en langkirke i empirestil av tømmer og ble bygd i 1870 på samme sted og med de materialer som var brukbare fra den forrige.

Den eldste omtalen av kirken på Egge er i 1533. I kirkeregnskapene fra 1600-tallet går det fram at kirken på denne tiden var meget brøstfeldig og stod til forfalls. Det framgår videre at den må ha vært et stavbygg og dessuten svært værutsatt, for i 1661 nevnes at den var utstyrt med støtter. Kirken ble sterkt ombygd i 1676, men fikk dessverre ikke stå lenge, for den ble rammet av lynnedslag og brant ned 11. august 1765. Ny kirke ble deretter bygd på samme sted og denne stod ferdig i 1769-70. I 1870 ble denne revet og dagens kirke ble oppført.

Kontaktinformasjon

Adresse 7725 Steinkjer
Geokoordinat (WGS 84) 64.0234116, 11.4746936