NAF Reiseplanlegger

Bøensætre

Foto: Per Roger Lauritzen

Vis steder i nærheten

Bøensætre husmannsplass er et unikt eksempel på husmannskulturen i Østfold.

TV-serien «Farmen» ble innspilt her høsten 2007. Bøensætre framstår i dag som en levende husmannsplass med husdyr og helårsbosetting i et restaurert kulturlandskap slik det framsto rundt århundreskiftet. Husmannsplassen er ett av 20 helhetlige landskap i Norge med store biologiske og kulturhistoriske verdier utpekt av regjeringen og underlagt særskilt forvaltning.

Kontaktinformasjon

Adresse 1798 Strømsfoss
Geokoordinat (WGS 84) 59.3321765, 11.689764