NAF Reiseplanlegger

Åna – Sira veien

Foto: Per Roger Lauritzen

Vis steder i nærheten

Den gamle Åna-Sira veien er krevende, men interessant å kjøre.

Veien fra Åna-Sira til Hauge i Dalane, FV 44, er veiteknisk interessant. Over ca. 18 km stiger og faller veien i 14 slyng, maksimal stigning er 1:10, minste kurveradius 10 m. Minste veibredde 3 m, mange møteplasser, rekkverk. Øst for Jøssingfjord ligger veien på nakne heia, 275 moh. Geologien i Sokndal og Dalane er spesiell. Prosesser for 935 til 920 millioner år siden har etterlatt en unik og spesiell geologisk arv – og et karakteristisk, ”knudrete” landskap. Området er en del av Magma Geopark. Fra veien, vest for Åna-Sira, ses steinfyllingsdammen i Titanias landdeponi på Tellenes, tatt i bruk i 1995. Deponiet vil ha en levetid på 30 år, fullt utbygd vil dammen ha en høyde på 100 m.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 58.346662, 6.32777710000005